www.Al-monti.com professional Aluminum door & window's hardware
WWW.Al-Monti.COM یک لولای نمای خوب باید دارای استقامت و قابلیت تحمل وزن نمای شیشهای و نمای فرم لس را داشته باشد وبسته به ابعاد پنجره از استیل با ضخامت مناسب تهیه شده باشد
www.al-monti.com Aluminum Friction Series

برج ها نمایانگر عظمت و قدرت یک شهر و نماد تکنولوژی هستند


لولاهای استنلس استیل زد زنگ مونتی، (لولاهای کادری) لولای نماهای کرتین و فرم لس و پنجره های آن با بکارگیری در مقاطع جانبی و عمودی ضامن کیفیت و استقامت بالا


انواع مختلف لولای کادری نماهای کرتین وال و نمای فرم لس با تیکنس 3 از استیل زدزنگ با اندازه های 8 اینچ تا 30 اینچ و بالاتر، نشانی از تکنولوژی برتر در ساختمان ها و برج ها ، از پرکاربردترین نماهای ساختمان ، نماهای فریم لس می باشد که زیبایی، آب بندی مناسب، نصب ساده و بار گذاری مناسب را به صورت یکجا ارائه می دهد.در این سیستم ابتدا سطح نما بصورت شبکه بندی کامل زیر سازی شده و پروفیل های آلومینیومی فریم نما روی این شبکه بندی قرار می گیرند


www.al-monti.com Friction Hinge series, Curtain wall, frame less windows Building system www.al-monti.com Friction Hinge series, Curtain wall, frame less windows Building system www.al-monti.com Friction Hinge series, Curtain wall, frame less windows Building system www.al-monti.com Friction Hinge series, Curtain wall, frame less windows Building system www.al-monti.com Aluminum.com Friction Hinge series www.al-monti.com Aluminum.com Friction Hinge series www.al-monti.com Aluminum.com Friction Hinge series www.al-monti.com Aluminum.com Friction Hinge series www.al-monti.com Aluminum.com Friction Hinge series www.al-monti.com Aluminum Friction Series www.al-monti.com Aluminum Friction Series

صفحه 1 از 2

صفحه بعد

This website Copyright © by Al-Monti 2014 .