www.Al-monti.com professional Aluminum & UPVC door & window's hardware
WWW.Al-Monti.COM این دستگیره ها با تنوع بسیار در دسته دستگیره های خم و یا بعبارت دیگر همه کاره،برای پنجره های نما و فرم لس دارای کاربرد بسیار در خارج از ایران می باشد هر چند دارای تیپ قدیمی می باشد ولی بسیار ظریف و زیبا طراحی شده بطوری که قابل قیاس با تولیدات دیگر نمی باشد

برخلاف تصور این دستگیره برای پنجره های نمای شیشه و کرتین وال مورد کاربرد میباشد بر خلاف تصور بصورت گسترده در آمریکا شمال و جنوبی و اروپا کاربرد دارد با ظرافت و ویژگی های خاص خود

www.al-monti.com Aluminum  دستگیره های خم مخصوص برای درب و پنجره www.al-monti.com Aluminum Cam handle Series www.al-monti.com Aluminum Cam handle Series www.al-monti.com Aluminum Cam handle Series www.al-monti.com Aluminum Cam handle Series www.al-monti.com Aluminum Cam handle Series www.al-monti.com Aluminum Cam handle Series www.al-monti.com Aluminum Cam handle Series www.al-monti.com Aluminum Cam handle Series www.al-monti.com Aluminum Cam handle Series

صفحه 1 از 2

صفحه بعد

This website Copyright © by Al-Monti 2014 .